Ao final, non son os anos da túa vida os que contan. É a vida nos teus anos. - Abraham Lincoln

Ao final, non son os anos da túa vida os que contan. É a vida nos teus anos. - Abraham Lincoln

en branco

Contamos a nosa idade por anos, non si? Algunha vez pensou se esa é realmente a forma de contar canto tempo viviu? Ao final, nunca son os anos na túa vida os que contan! Trátase da vida nos teus anos.

Cando celebramos os nosos aniversarios, normalmente acendemos a vela polo ano da nosa idade, pero tendemos a esquecer que non se trata da idade nin do número de anos que viviu.

Vivir a túa vida nunca é á idade, pero sempre se trata de que fixeches para que a vida pagase a pena? Non son os anos de vida os que te deberían preocupar de todos os xeitos!

Houbo moita xente que viviu tantos anos sen deixar de ter nada digno de sentido. Por outra banda, hai poucas persoas que morreron a unha idade moi nova, pero aínda as recordamos por algo que fixeron por amor alleo.

Patrocinadores

Así, un home é recordado non polo número de anos que vive, senón polas súas accións.

En lugar de ter unha vida prolongada na que non fixeches nada sensato, é importante facer algo significativo nos anos que vive.

Se queres asegurarte de que a xente se lembra de ti mesmo cando estades desaparecidos, tenta facer algo que os faga sentir orgullosos de ti.

Acusar a vida nos seus anos, en vez de contar os anos que vives!

Patrocinadores
Tamén pode querer