Ten paciencia. As cousas boas levan tempo. - Anónimo

Ten paciencia. As cousas boas levan tempo. - Anónimo

en branco

Ten paciencia. As cousas boas levan tempo.
- Anónimo

Tamén pode querer