Faino porque dixeron que non se podía. - Anónimo

Faino porque dixeron que non se podía. - Anónimo

Faino porque dixeron que non podías.
- Anónimo

Tamén pode querer