Faino porque dixeron que non podías. - Anónimo

Faino porque dixeron que non podías. - Anónimo

en branco

Faino porque dixeron que non podías.
- Anónimo

Tamén pode querer