A vida é demasiado irónica. Fai falta tristura saber que é a felicidade, o ruído para apreciar o silencio e a ausencia para valorar a presenza. - Anónimo

A vida é demasiado irónica. Fai falta tristura saber que é a felicidade, o ruído para apreciar o silencio e a ausencia para valorar a presenza. - Anónimo

en branco

A vida é demasiado irónica. Fai falta tristura saber que é a felicidade, o ruído para apreciar o silencio e a ausencia para valorar a presenza.
- Anónimo

Tamén pode querer