A vida comeza ao final da túa zona de confort. - Neale Donald Walsch

A vida comeza ao final da súa zona de confort. - Neale Donald Walsch

Todos nós ter soños e obxectivos na vida. Pero a miúdo está delimitado polo que vemos ao noso arredor e polo que están a facer os que nos rodean. Pero necesitamos entender que de todos os xeitos non debemos limitarse.

Máis ben deberiamos explorar as diversas posibilidades e, se é posible, tamén probalo. Entón só entenderemos realmente as diversas opcións que están dispoñibles. Podemos entón facer os nosos plans en consecuencia.

Saber que a vida se fai interesante só cando se superan os seus límites. Estar dentro da zona de confort definida é bastante sinxelo. Non require que nos empuxemos a facer algo que aínda non estamos preparados mentalmente para facer. Non nos fai explorarnos e superar o noso potencial.

Ao saír da túa zona de confort e probar algo inexplorado, é posible que ao mesmo tempo descubrides algo novo. Estas cousas fan a vida máis interesante e dálle vantaxe.

Patrocinadores

É ao final da súa zona de confort definida que comeza a súa vida. Ábrese a incógnitas que configuran a túa vida de forma moi diferente e os teus soños tamén cambian. Atópase con novas persoas que teñan novas historias e que teñan unha influencia diferente.

Despois terá diferentes inspiracións que levarán a diferentes aspiracións. Pode verse a ti mesmo percorrendo un percorrido absolutamente diferente na vida que nunca podería ter imaxinado se non saíse da súa zona de confort. Estea aberto a estes cambios e leva unha vida interesante e satisfactoria.