Cre que nada é imposible. - Descoñecido

Cre que nada é imposible. - Descoñecido

en branco

Cre que nada é imposible.
- Descoñecido

Tamén pode querer