Non prometas cando estás feliz. Non respondas cando está enfadado. E non decida cando estás triste. - Ziad K. Abdelnour

Non prometas cando estás feliz. Non respondas cando estás enfadado. E non decida cando estás triste. - Ziad K. Abdelnour

en branco

Non prometas cando estás feliz. Non respondas cando está enfadado. E non decida cando estás triste.
- Ziad K. Abdelnour

Tamén pode querer